กำหนดการประมูล

13 Dec
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
15:00:00
ศูนย์ประมูล
อยุธยา
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถอยุธยา
126/3 ม.1 ต.หัวรอ   อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
(ใกล้วัดยม)

พิกัด https://goo.gl/maps/XfaYjiFdiETpb4mF9
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก 
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                              ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ

ยื่นราคาระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565
ปิดซองวันที่ 16 ธันวาคม 2565
สอบถาม
093 134 5767