กำหนดการประมูล

07 Dec
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
15:00:00
ศูนย์ประมูล
พิษณุโลก
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถพิษณุโลก
462/3  ถ.พิชัยสงคราม   ต.ในเมือง   อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก    65000
(ตรงข้ามห้าง Big C พิษณุโลก)

พิกัด https://goo.gl/maps/GLvTeHKLA5M3MFPRA
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบแรก
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                              ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ

ยื่นราคาระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 
เปิดซองวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
สอบถาม
062 310 0611