กำหนดการประมูล

19 Dec
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
15:00:00
ศูนย์ประมูล
นครราชสีมา
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถนครราชสีมา
178 ม.8 ต.จอหอ   อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา    30310
(บริษัทซูเลียน)

พิกัด https://goo.gl/maps/5ReZKm53iTkJ87Z66
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2 
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                             ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ

ยื่นราคาระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565
เปิดซองวันที่ 22 ธันวาคม 2565
สอบถาม
088 577 1137,065 507 5083