กำหนดการประมูล

13 Dec
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
15:00:00
ศูนย์ประมูล
ชลบุรี
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถชลบุรี
45/16 ม.3 ต.เสม็ด   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี    20130
(ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ถนนอ่างศิลา)

พิกัด https://goo.gl/maps/EF5qCq5q3wTkdPoP6
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                             ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ

ยื่นราคาระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565
เปิดซองวันที่ 16 ธันวาคม 2565
สอบถาม
065 507 5083