ประกาศบริษัท

 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  26 November 2021

  มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ขาดสภาพคล่องและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ตามมาตรการของ ธปท. เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดย- ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องหรือ- ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระลดการชำระค่างวดต่อเดือนให้น้

 • ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่

  ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่

  22 February 2021

  ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 332/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700เบอร์โทรศัพท์ 02 483 8888มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป