ข่าวสารและกิจกรรมดูทั้งหมด

โปรโมชั่นดูทั้งหมด

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19)

26 November 2021

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ขาดสภาพคล่องและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ตามมาตรการของ ธปท. เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดย- ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระและเพิ่มสภาพคล่องหรือ- ปรับสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระลดการชำระค่างวดต่อเดือนให้น้

ข่าวสารอัพเดทดูทั้งหมด