ข่าวสารและกิจกรรม

 • ข่าวสาร

  กิจกรรมโครงการ “บ้านใหม่ของหนู” 2557

  7 November 2015

  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่จะถึงนี้  บริษัทฯ มีกิจกรรมดีๆ ในชื่อโครงการ “บ้านใหม่ของหนู”  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยจะได้ส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ให้กับ อบต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เพื่อให้เด็กๆ  มีสถานที่ทั้งที่เรียนที่เล่น  เ

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐินประจำปี 2557

  26 October 2015

  เมื่อวันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ ทอด 2 แห่ง ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยมาได้ทั้งสิ้น  2,702,808  บาท (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ  วัดอรุณปทุมมาราม จ.อุ

 • ข่าวสาร

  โครงการ บ้านใหม่ของหนู ปี 2556

  23 November 2015

  ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมูลค่าอาคารรวมสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ 1 ล้านบาท  ปีนี้ส่งมอบให้แก่ อบต.นาแขม จ.เลย  พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเล่น และทุนสนับสนุน ให้กับน้องๆ  นักเรียน ถือว่าเป็นโครงการ

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐินประจำปี 2556

  27 October 2015

  ​เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการทอดกฐินประจำปีขึ้น  โดยปีนี้ได้ทอด 2 แห่ง  ซึ่งยอดเงินที่ได้รวบรวมจตุปัจจัยได้ทั้งสิ้น  2,415,602 บาท  (เป็นยอดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  โดยได้แบ่งจตุปัจจัยทอด 2 แห่ง คือ วัดกาศผาแพร่ จ.แพร่ โดยทอดเป็นเงินท