ข่าวสารและกิจกรรม

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2561

  21 November 2018

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดหนองกร่าง จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,784,774.78 บาท 2. วัดบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท เพื่

 • ข่าวสาร

  ให้เลือด ให้ชีวิต

  7 August 2018

  เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัด หรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่ได้จัดขึ้นทุกปี

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2560

  25 October 2017

  บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2560 โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดฟากบึง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างโรงเรียนปริญัตติธรรม จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,030,933 บาท 2. วัดโนนทอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างพร

 • ข่าวสาร

  โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2560

  24 October 2017

  บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการบ้านใหม่ของหนู" มาเป็นปีที่ 6 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา โดยมีพิธีการส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 หลัง ส่งมอบให้แก่ &l

 • ข่าวสาร

  ให้เลือดเหมือนให้ชีวิตร่วมบริจาคโลหิตกับเมืองไทย ลิสซิ่ง

  6 June 2017

  เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีเพื่อนๆพนักงานชาวเมืองไทย ลิสซิ่งให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้อย่างดี ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลและสภากาชาดประจำจังหวัดนั้นๆ อย่างพร้อมเพรียง

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย ลิสซิ่ง ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ

  5 March 2017

  เมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนโครงการ ปั่นรักษ์ป่าน่าน ปันบุญ ครั้งที่ 2 มอบเงินสมทบเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และคุณ ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เ

 • ข่าวสาร

  กฐินประจำปี ยอดบริจาครวมกว่า 3.5 ล้านบาท

  28 November 2016

  เมืองไทย ลิสซิ่งจัดกิจกรรมปันน้ำใจ คืนความดีสู่สังคม กับกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2559 โดยในปีนี้เป็นการกระจายกิจกรรมลงสู่พื้นที่ ซึ่งมีผู้จัดการและพนักงานในเขตพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนี้1. เขตนครสวรรค์ ได้จัดกองกฐินถวายแก่ วัดหนองหลวง เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ โดยเป็นจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้

 • ข่าวสาร

  โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2559

  25 October 2016

  คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โดยส่งมอบแก่ “บ้านปฏิรูปที่ดิน ตำบลไทยสามัคคี” และ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ตำบลวังน้ำเขียว” และจะหมุนเวียนจัดสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กต่อไปในเขตพื้นที่ต

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต

  31 May 2016

  เมืองไทย ลิสซิ่ง จัดกิจกรรมทำความดี อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ "เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต" โดยเมืองไทย ลิสซิ่ง ได้จัดกิจกรรมทำความดี "เมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต" ร่วมจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีเพื่อนๆพนักงานและพี่น้องชาวเมืองไทย ลิสซิ่ง ร่วมให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้ โดยพร้อมใ