ข่าวสารและกิจกรรม

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย แคปปิตอล มอบเงินบริจาค 60 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 7 แห่ง

  7 April 2020

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง นั้น นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน 60 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2.โรงพยาบาลศิริราช 3.โรงพยาบาลธรรม

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย แคปปิตอล แบ่งปันน้ำใจ สู่รอยยิ้ม ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2562

  20 November 2019

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู จากการส่งมอบไปแล้วจำนวน 12 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 4 แห่งด้วยกัน

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2562

  15 November 2019

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2562 โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2562 กองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดช่องกุ่ม จังหวัดสระแก้ว จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,398,153 บาท 2. วัดดอนสีดาราม จังหวัดสกลนคร จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่าย 1,381,119.

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพื้นที่ภาคอีสาน

  18 September 2019

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบอุกทัยในพื้นที่ภาคอีสาน

 • ข่าวสาร

  โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2561

  28 November 2018

  กิจกรรมโครงการบ้านใหม่ของหนู เป็นกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นที่มีความต้องการ บริษัทได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำน

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2561

  21 November 2018

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดหนองกร่าง จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนเงินทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,784,774.78 บาท 2. วัดบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท เพื่

 • ข่าวสาร

  ให้เลือด ให้ชีวิต

  7 August 2018

  เมืองไทย แคปปิตอล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดจังหวัด หรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่ได้จัดขึ้นทุกปี

 • ข่าวสาร

  งานทอดกฐิน ประจำปี 2560

  25 October 2017

  บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2560 โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดกองกฐินทั้งหมด 4 กอง ดังนี้ 1. วัดฟากบึง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างโรงเรียนปริญัตติธรรม จำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,030,933 บาท 2. วัดโนนทอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างพร

 • ข่าวสาร

  โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2560

  24 October 2017

  บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการบ้านใหม่ของหนู" มาเป็นปีที่ 6 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา โดยมีพิธีการส่งมอบอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็กเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 หลัง ส่งมอบให้แก่ &l