ข่าวสารและกิจกรรม

 • ข่าวสาร

  MTC สุดปลื้ม!คว้า CG 5 ดาว 5 ปีต่อเนื่อง

  2 November 2022

  บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG  ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บ

 • ข่าวสาร

  MTC ติดโผรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 4

  10 October 2022

  เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ติดโผรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2562-2565) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตาม

 • ข่าวสาร

  MTC แกร่ง! เสริมพันธมิตรระดับโลก

  29 September 2022

  MTC แกร่ง มีพันธมิตรระดับโลก 2 แห่ง ทั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) สนับสนุนวงเงิน 6,200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทย ฐานะการเงินแข็งแกร่

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย แคปปิตอล จับมือ STeP แถลงข่าวความสำเร็จกิจกรรม "สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทย แคปปิตอล"

  26 August 2022

  เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จโครงการเมืองไทย แคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคเหนือเข

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย แคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2565

  12 July 2022

  ช่วงวิกฤตที่ผ่านมาจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างชัดเจน โรงพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนโลหิตสำรอง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ เมืองไทย แคปปิตอล ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม "เมืองไทยแคปปิตอล ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2022" โดยเชิญชวนพนักงานบริษัท กว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศ ร่

 • ข่าวสาร

  เมืองไทย แคปปิตอล แบ่งปันน้ำใจ สู่รอยยิ้ม ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู ปี 2564

  24 January 2022

  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้โครงการบ้านใหม่ของหนู จากการส่งมอบไปแล้วจำนวน 20 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูก หลานเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์ สำหรับปี 2564 บริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศ

 • ข่าวสาร

  ที่ตั้งและการเดินทาง

  22 January 2022

  ความหนาแน่นโดยรอบและการใช้งานที่หลากหลาย การใช้บริการขั้นพื้นฐานที่หลากหลายอย่างน้อย 8 รายการ ภายใน 800 สามารถเข้าถึงระบบขนส่งคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ถึง 2 วิธี ในการขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกัน ในระยะ 450 เมตร และยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุทิศพื้นที่จอดรถให้มากกว่า 7% สำหรับ ที่จอดรถของ Piefer

 • ข่าวสาร

  Green bulding Muangthai Capital Headquarters

  9 December 2021

  อาคารสีเขียวเป็นคำจำกัดความของอาคารที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ทุนเมืองไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โครงการโดยรวมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความอยู่ดีมีสุขของผู้ใช้อาคารและทรัพยากร หน้ากระจกกว้างใช้เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านมุมม

 • ข่าวสาร

  โครงการ "เมืองไทย เเคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน" สานฝันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ

  2 December 2021

  บริษัท เมืองไทย เเคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ "กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ" โดยมีผู้เข้าอบรมหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรเเปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เเละสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบ