ข่าวสาร

เมืองไทย แคปปิตอล เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 7/2565

18 July 2022

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 7/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   คาดว่าจะเปิดจองซื้อ ระหว่างวันที่ 19, 22 และวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-111-1111 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-888-8888 กด 819 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-626-7777 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56