กำหนดการประมูล

27 Feb
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
16:00:00
ศูนย์ประมูล
อยุธยา
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถอยุธยา
126/3 ม.1 ต.หัวรอ   อ.พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา    13000
(ใกล้วัดยม)
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                              ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
สอบถาม
035-323889, 062-3100611