กำหนดการประมูล

27 Feb
เริ่มประมูล
10:00:00
สิ้นสุดประมูล
16:00:00
ศูนย์ประมูล
นครราชสีมา
สถานที่ประมูล
ศูนย์ประมูลรถนครราชสีมา
178 ม.8 ต.จอหอ   อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา    30310
(บริษัทซูเลียน)
รายละเอียดการประมูล
ประมูลรถจักรยานยนต์มือสอง สภาพดี ราคาถูก รอบที่ 2
เงื่อนไขการประมูล  ชำระเป็นเงินสด
ราคาประมูล          ราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ (ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                             ค่าแจ้งย้าย,ค่าภาษี,ค่าพ.ร.บ. ผู้ประมูลเป็นผู้ชำระ
สอบถาม
093-1345767,086-0313903