โปรโมชั่น

ปิดสดดอกเบี้ยให้ เมื่อปิดบัญชีก่อนครบสัญญา

1 October 2018

เมื่อปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญา รับส่วนลดดอกเบี้ยไปเลย