ข่าวสาร

เสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าเปิดจอง 18,20-21 กุมภาพันธ์ 2562

16 January 2019

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด วันที่ 3 มกราคม 2562 อายุ 3 ปี 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี และอายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) คาดว่าเปิดจองซื้อ วันที่ 18 และ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โทร. 02-6267777, ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 ต่อ 819, และธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111