ข่าวสาร

ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท

22 April 2018

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง หรือ MTLS เปิดเผย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่ จาก "บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTLS" เป็น "บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจบริการสินเชื่อ โดยบริษัทมิได้ให้บริการเช่าซื้อแต่อย่างใด