ติดต่อเรา

confirm refresh * กรุณากรอกตัวอักษร
ด้านล่างที่เห็นลงในช่องว่าง

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ติดต่อ :
ประธานกรรมการ หรือ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ :
บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จํากัด (มหาชน) แผนกตรวจสอบภายใน
32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร :
02 880 1033
ต่อ 602

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร :
02 880 1033
แฟกซ์ :
02 880 1173
map2d